BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
bit khung ngày đang đi vào mô hình giá lá cờ với các đỉnh gần như bằng nhau và các đáy cao dần lên
nếu nến ngày đóngt trên kháng cựtrên ở vùng 5350 thì là tín hiệu tốt để tiến lên các kháng cự tiếp theo
nếu nến ngày đóng nến dưới vùng 5100 thì nên thoát hàng và ngồi chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.