POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Hiện tại BTC được hỗ trợ khá tốt tại vùng 57-60k
Mức lợi nhuận tiếp theo của BTC là vùng 77k
Anh em Holder vững tay chèo cho mùa alt ss sắp đến
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.