xuanloi0612-louis-king

btc theo sóng elliott

Giá lên
xuanloi0612-louis-king Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
điều gì sẽ xảy ra với btc tôi huy vọng se có sóng 5 hình thành sớm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá không xuống 92xx trước , mục tiêu 13xx hoàn thành

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.