LeTrongHoaiNam

BTC đã vượt qua xu hướng giảm giá

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Cần theo dõi thêm bước đi của Bit trong thời gian tới khi đã thoát khỏi trend giảm trung hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.