TuLeeAT

BTC/USDT 1/8 - Gia sẽ ra sao vào tháng tám ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 1/8 - Gia sẽ ra sao vào tháng tám ?
- Hôm nay đóng nến tháng trên vùng Fibo 0.5 và có mức tăng mạnh từ 29k1 - 41k6, một mức tăng mạnh, nguồn tiền cũng bắt đầu được đưa vào thị trường
- Ta cùng xem thị trường trong tháng 8 có thể lên được những mức cản phía trên để tiếp tục giai đoạn UpTrend hay không

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.