tidim32331

Cứ break ảo của cụ sẽ đưa chúng ta trở lại cuộc chơi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mô hình mỏng kèm theo trend ngắn sẽ đưa cụ trở về với vạch xuất phát mới
Cột mốc 74k chắc phải chờ thêm vài nhịp nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.