BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau cú giảm giá ngày 5/12 thì hiện tại thị trường cực kì sợ hãi, vẫn chưa thấy tín hiệu bắt đáy mạnh của các ndt nhỏ lẻ.
Theo chart ta có thể thấy xu thế ngắn hạn của btc vẫn là đang giảm giá khi lực sell chiếm ưu thế rõ.
Theo nhận định cá nhân, trong 5-7 ngày tiếp theo khả năng rất cao btc sẽ về test lại vùng 38-42k ( vùng chấp nhận mua ) để kéo lại tâm lý lạc quan cho thị trường.
Tham khảo.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.