manhthanghd34

Dự đoán giá Bitcoin ngày 18-03-2022 giá lên vùng 44k

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khung 4h BTC có vẻ đang retest vùng 40k5 và thể hiện xu hướng tăng
Dự kiến BTC tăng lên vùng 44k
Có thể làm lệnh long nhẹ, điểm sl như hình vẽ
Phương án giao dịch: đã mua btc từ vùng 39k như phân tích, hiện tại đợi btc lên vùng 44k có thể xả hoặc xem xét giữ tiếp
Mục tiêu trong tháng 4,5: BTC tiến lên vùng 70k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.