VietBlockChain

BTC/USDT still in down trend

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1/ BTC vẫn trong phase downtrend
2/ Nguồn cung vẫn còn cao khi giá tiếp cận khu vực 7200 usd cho nên nếu giá phục hồi thì sẽ không nhiều. tối đa đạt được chắc khoảng 7600 usd
3/ Sau khi phục hồi ngắn hạn dự đoán là giá sẽ quay lại khu vực 7200 và có khi thấp hơn.
Chiến lược giao dịch:
- không mua vào vì rủi ro sẽ cao. giá chưa chắc sẽ lên 7600. nó có thể dump bất thình lình.
- nếu giá phục hồi lên 7600 thì sẽ xem xét và tiến hành SHORT. Như vậy rủi ro ít hơn.
#wyckoffvietnam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.