duyetbackan

Btc liệu có về vùng 54k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mở đầu tháng 11 lieuj có về 54k
Mức đóng nến dưới 54. Bắt đẦU XU HƯớng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.