nhucanhxd

BTC_1H_XU HƯỚNG NGẮN HẠN

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
483 lượt xem
5
  • RSI phân kỳ
    xuất hiện mô hình H&S
=> tín hiệu đẹp để mua!
Tuy nhiên, ngài thị trường thì thích bạn nghĩ vậy. Ngoài ra, trend is friend vì vậy trend giảm thì chúng ta short , trend tăng thì long. Và trong trường hợp này là SHORT!

Entry: 5440
ST: 5720
TP: 4100