JaneDoan

BTCUSDT D1 Gía điều chỉnh

JaneDoan Cập nhật   
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTCUSDT D1 Gía điều chỉnh
Bình luận:
Điều chỉnh ngắn hạn mục tiêu 10000
Bình luận:
Sorry cop sai chart
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.