hailnforex

BTCUSD vẫn duy trì đánh xuống

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Sau khi có sự retest về vùng kháng cự thì BTC tiếp tục quay đầu giảm trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.