utminh176

TP BITCOIN 2021

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Khả năng cao BTC sẽ sideway và chỉ hồi đến khoảng giá 55.000$ sẽ gãy mạnh khỏi các cản. Dự đoán sẽ rơi về cản 32.000$. thời điểm giờ đến 2 tuần vừa đúng thời điểm Noel (cũng là thời điểm thị trường Châu Âu và Mỹ sẽ chốt lời) và gần đến tết Tây. nên cân nhắc các khoản tiền đầu tư trong thị trường crypto được rút ra trước thời điểm đó để an toàn tài chính cá nhân và tăng số lượng coin (dành cho những ai trade coin).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.