NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Chờ tin từ đầu đàn | 14/6

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hiện tại hầu hết các alt đang ngóng tin từ đầu đàn BTC để biết đường mà đi tiếp theo, và có vẻ BTC cũng chưa biết nên đi hướng nào. Chắc BTC còn phải ngó qua cụ USD xem sao…

#BTCUSDT H4
Kèo buy theo đoạn nén biên trên hộp nhỏ đồng thời trendline chéo không vào được do không tìm được nến tín hiệu. Giá đã break xuống và xác nhận 1 downtrend nên không nghĩ đến kèo buy được nữa. Đoạn nén với trendline bên dưới kéo dài đang hoàn tất, và kẹt 1 tin lãi suất USD tối nay. Sau khi tin qua đi và có nến tín hiệu, ta có thể sell

#ETHUSDT H4
Đoạn nén với trendline của ETH thì rõ ràng hơn, khi sell mình cũng thích sell alt hơn vì thường chúng sẽ giảm rất mạnh so với BTC. Tương tự ta cũng chờ tin và quyết định có giao dịch ETH hay không. Có nhiều trường hợp nó bật lên sau nén lắm, nên không vội

#XRPUSDT H4
Kèo buy XRP thoát lệnh hòa vốn ngay trước đà giảm mạnh, quá may. Giá cũng đã phản ứng tốt với cú break out cho thấy đây là 1 setup không tồi. Hiện tại XRP đang hỗn loạn không thể giao dịch được

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.