minhthangvt3008

BTC tạo kênh giá mới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đi đúng theo kênh giá này thì BTC sẽ trở lại mốc 10k phá đỉnh vùng này.

----------------------------
Good Luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.