Phamdong1969

BTC/USDT lực tăng đã rất yếu/

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị BTC sực mua đã rất yếu. có thễ 1 -2 ngày tới có sự điều chỉnh giảm Mức hỗ trợ tốt của BTC nằm tại 3180$ < Nếu thị trường quá xấu thì có thể về 3500$
( Tuy ngiên một lượng BTC vẫn được rút ra khỏi sàn giao dịch nên sự sụp giảm có lẽ không qua lớn hoặc sẽ nhanh chóng phục hồi
Bình luận:
Xin lỗi đánh máy nhầm từ số 7 thánh số 1. viết đúng phải là 3780$ thay vì 3180$ như ở trên bài !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.