HarryDamThanhHiep

gấu đã xuất hiện

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hôm qua hiệp đã chia sẻ 1 nhận định của hiệp về thị trường đối với giao dịch cơ sở luôn đi trước 1 bước
và giao dịch phái sinh cũng vậy xin chúc mừng mọi người nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.