VuDucThanhLong

NGÀY MAI SẼ LÀ NGÀY BIẾN ĐỘNG MẠNH

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ngày mai 28.1 chính phủ Mỹ mở cửa làm việc tạm thời cho đến 15.2
Như vậy ngày mai rất có thể các thị trường tài chính thế giới sẽ có biến động lớn.
Và Bitcoin cũng sẽ không nằm ngoài dòng chảy của đó.
Riêng mình thiên về hướng BTC sẽ giảm khi chính phủ Mỹ mở cửa
.
Chú ý 1 chút, chính phủ mỹ đóng cửa trong vòng 5 tuần cũng là 5 tuần BTC sideway.
Vậy thì khi chính phủ Mỹ mở cửa làm việc thị trường crypto có bị ảnh hưởng không?
Không thể trả lời 1 cách chắc chắn cho câu hỏi này nhưng cũng không thể loại bỏ.
.
Trong 5 tuần đóng cửa đó, giá trị USD xác nhận mất điểm trong 4 tuần và chỉ có duy nhất 1 tuần xanh.
Như vậy, khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, chúng ta sẽ có 1 tuần tăng trưởng dành cho chỉ số DXY.
DXY tăng trưởng đồng nghĩa với các chỉ số cặp với USD
sẽ mất giá. Ví dụ như vàng, dầu, các loại tiền tệ....và cả BTC.
Vì vậy.....
Lời khuyên của mình trong thời điểm này vẫn là chúng ta không nên vào lệnh, chỉ nên nằm ở usdt hoặc btc.

Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.