Anhkhangtrader

Dự đoán xu hường trên chart tuần btc/usd ngày 25/11/2019

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự đoán xu hường trên chart tuần btc /usd ngày 25/11/2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.