Langtuvn99

Phân tích Bitcoin từ 25/3 đến cuối tháng

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá hiện tại đang là 52275
Phân tích kỹ thuật cho thấy, khả năng Sẽ có 1 cú giảm về vùng giá 49600 đến vùng giá 45000. và nguy cơ test lại vùng giá 42000 từ hôm nay đến cuối tháng 3.
chi bộ chú ý và cẩn thận.
các cặp coin khác (Alcoin ) nên cẩn thận khi giao dịch, và chọn lựa vùng giá mua cho hợp lý nếu muốn vào các cặp alcoin.
Chúc chi bộ may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.