NguyenDuyCuong19

Nhận định xu hướng giá BTC - Sóng tăng mở rộng!!!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1, Dùng pp Turtle Trading cho thấy giá BTC đã phá vỡ mốc giá cao nhất 20 tuần với sự xác nhận của khối lượng 2 tuần tăng liên tiếp. Cho thấy BTC đang bước vào chu kỳ mới với sóng mở rộng. Dữ liệu onchain về tổng lượng BTC trên tất cả các sàn giao dịch tiếp tục giảm xuống mặc dù giá đang tăng mạnh, chứng tỏ các nhà đầu tư đang lạc quan về tương lai của giá BTC , củng cố vững chắc cho nhận định giá tăng trong dài hạn.
2, Dùng công cụ Fibonanci mở rộng cho thấy giá trên khung tuần di chuyển hoàn toàn khớp với các mốc Fibonanci mở rộng, sau khi chạm bật ở mức hỗ trợ 0.236 (41k$) thì giá đã phá vỡ 2 kháng cự 0.382 (50k$) và 0.5 (56k$).
Với mức BTC .D đang tăng liên tục thì mức giá tiếp theo BTC đang hướng tới rõ ràng là 63k$ và 72k$!!!
Mời anh em để lại bình luận và thảo luận nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.