HarryDamThanhHiepNWG

cách thành công trong lĩnh vực giao dịch tài chinh

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
tâm sự tài chính, chúc mọi người 1 ngày làm việc thành công và nhiều năng lượng nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.