TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 12/03 - Đợi Gartley tung cánh

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin có 1 ngày điều chỉnh theo hướng giảm hôm qua, tuy nhiên sự việc chưa có gì là nghiêm trọng. Về mặt cấu trúc xu hướng, chúng ta vẫn thấy cấu trúc tăng giá được giữ vững với các đỉnh và đáy cao dần lên. Theo lý thuyết, cấu trúc này chỉ bị phá vỡ nếu Bitcoin rơi xuống dưới đáy X ở 3800.

Nếu nghiên cứu và trading với mô hình harmonic , anh em sẽ thấy mô hình harmonic Bullish Gartley XABCD đang xuất hiện. Điểm D là điểm đảo chiều tăng. Bitcoin H4 vừa hoàn tất điểm D này, vì vậy, tôi nghiêng về khả năng sẽ có 1 chút bật giá lên từ đây.

Ở sâu bên dưới, vùng X mới là vùng trọng điểm. Như đã nói, nếu Bò để mất X, khả năng xu hướng giảm sẽ quay lại. X có vùng số tròn 3800 (đuôi 00) đi ngang qua nên có thể sẽ tăng sức hỗ trợ lên.

Chúc anh em 1 ngày mới thu hoạch được nhiều bit nhé

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.