MinhAnhhh

BTCUSDT H4 chuyển tín hiệu từ 7 giờ sáng nay 18/10

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trước mắt D1 của BTCUSDT vẫn có tín hiệu xanh nhưng H4 đã chuyển sang tín hiệu rời khỏi thị trường.
Thông thường sẽ nhìn khung thời gian lớn để biết xu hướng thị trường, khung thời gian nhỏ để tham khảo điểm ra và vào thị trường.
BTCUSDT hiện tại đang có tín hiệu rời thị trường nên các bạn có thể tham khảo
chỉ làm theo chỉ báo vẫn lãi 30,05%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.