btt93

BTC vẫn có đợt pull back cho cú phá vỡ tiếp theo sao ?

btt93 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mức giá vào ngày hôm qua sự lưỡng lự rất lớn của nhà đầu tư, vì cũng chính resistance fibo 0.786 . Và vào tối ngày 3/5 cũng thể hiện có đấu hiệu sụt giảm cho sáng này bằng. Mô hình giảm giá của xu hướng giảm nhỏ trước đó khả năng đến 60%, và nó đã đúng theo mẫu hình.

+H4:
- Tenkan cross kijun xác nhận bằng cây nến thân lớn.
-
+H1:
- Hình thành mẫu hình giảm giá trước đó xác nhận bằng cây nén giảm giá lớn
- Fibo 0.382 là mức hồi cho giá
- Mức fibo 0.618 bị phá
- Ichimoku price đi xuyên qua mây kumo
-> Khả năng giá về fibo 1 8k550 and 8k4

* H1, H4 khi RSI chạm quá bán lần đầu tiên khi có đợt tăng giá trước đó 10% đến 15%, chính là nơi có một lệnh buy lợn nhuận vô cùng lớn.
Bình luận:
Vậy là khi rsi chạm quá bán lần đầu tiên sau khi tăng giá gần 10%, đã có tác dụng. Trên chart H1.

- Khi đó giá tích lũy trên fibo 1.
- Phân kì tăng giá diễn ra trên chart M30
- Mô hình sóng eliot kết thúc sóng 5 ngay tại fibo 1
- Với hai cây nến pinbar xuẩt hiên hiện tai support M30
-> Vùng giá support cứng

Sau khi tăng giá phá qua cái nêm giảm theo xu hướng tăng, cùng với tôt hợp nến ba chàng ngự lâm càng xác nhận khả năng tăng giá vô cùng mạnh cho Price
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.