Binhes16190

Xuống đây rồi lại đoán tiếp

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có thể BTC đã hoàn thành sóng điều chỉnh.
Hãy quan sát!

|Lời tôi nói không phải chân lý|
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.