hoangvudb

Dự phóng Bitcoin Trung hạn trong thời gian tới

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang ở ngưỡng khán cự quan trọng, hiện tại đang ở chu kỳ cuối của sóng giảm 5.
kỳ vọng Bitcoin sẽ breakout trong 1-2 tuần tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.