BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự đoán sẽ có bear trap về vùng 39k trong thời gian ngắn tới. Sau đó hồi lên mạnh về vùng 45k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.