dinhb1601399

Xu hướng BTC cho tháng 9 và 10 năm 2018

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC vẫn nằm trong Downtrend dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.