BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 24/6
- BTC đang có đường giá đi rất khó chịu, khi vừa trải qua một đợt tăng giá lên vùng 50k5
- Chúng ta nên cẩn thận vùng giá này, khi mà giá tăng mạnh từ 29k2 - 50k5, lực mua hiện tại vẫn đang cạn kiệt dần
- Nến W1 ta có 5 tuần xanh, và chưa có sóng điều chỉnh nào xuất hiện
- Hiện tại ta rất cần một sóng điều chỉnh Khung W1, trước khi ta nghĩ tới vùng 58k - 63k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.