MinhAnhhh

BTC H4: Tín hiệu BUY sáng lại vào 11:00 ngày 19/10

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trước mắt D1 Future carrera vẫn xanh, H4 lại tiếp tục sáng điểm xanh đầu tiên, các bạn có thể tham khảo tham gia thị trường lúc này.

Future Carrera (các điểm chấm tròn) xanh là thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, màu tím nếu thị trường có xu hướng giảm.
Chúc các bạn một ngày đầy may mắn :)
Muốn hỏi về chỉ báo thì ib Zalo mình. Cảm ơn mọi ngườii

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.