namfxpro

btc mục tiêu là 7k9 đến 8k2 nhé

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
anh em an tâm đường nào chú em Btc cũng ngóc đầu dần cho vui - cứ lên từ từ chậm chạp mà an toàn . ra vài đầu vai và tích đủ lực đã nhé . cứ lên 7k9 đã rồi tính tiếp mà . chúc may mắn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.