LeTrongHoaiNam

Bit vẫn có xu hướng giảm mạnh trong tuần này

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Mình vẫn tin tưởng vào Việc Bit sẽ sớm sập, những ngưỡng cản Fibonanci đã được kiểm tra rất chắc chắn ở miwcs 0.382 và 0.5, khả năng cao bit sắp với sẽ sập mạnh hơn nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.