pvhoangtue

BTC sắp rơi mạnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta sẽ chờ giá xuống và phản ứng tại kv 38-39k, allcoin có thể giảm mạnh!
Đây là nhận định cá nhân, không phải tín hiệu đầu tư!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.