vinhnguyen259

dự đoán btc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
phân tích theo pp sóng eliot
sẽ còn một swing giảm nhẹ cuối cùng của sóng 5 nhỏ trước khi đi vào con sóng hồi abc lớn hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.