A_Luan26

Bitcoin hôm nay ,False break out

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Giả phá lên trên khung hộp Davas xong sẽ quay lại xuống dưới 56k , giao động từ 56k ~ 53k thôi.

anh em chưa nên vào kèo khi thị trường đang tích lũy mà chưa hề có cú hồi kéo ngược xuống 52~53k để mua lên.