huynhhoangthinh

BTCUSDT - Ngày 20/08/2021 Long hay Short?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ngày 20/08/2021.

BTC chuẩn bị vượt cản 48.000?

Dự đoán Nến tuần sẽ có kết thúc với một con số đẹp trên 50.000.

Cả thị trường đều chờ nhưng với khả năng trend trong 4 tuần qua thì điều này hoàn toàn khả thi.

Ghi chú: Đây chỉ là phân tích tham khảo, không có khuyến nghị đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.