kipi0811

ace tham khảo chart btc

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ace tham khảo chart btc
mình vẫn tin BTC có ATH mới trong năm 2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.