mtd668

Dự đoán giá Bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhiều khả năng BTC sẽ đi xuống test lại vùng fibo 0.5 - 0.382 rồi mới bay mạnh lên ATH
Đến lúc đó xem xét thêm phản ứng để bán hoặc hold lâu dài.

Phương án giao dịch của mình là vào 50% vốn tại thời điểm btc 46k (Spot)

- Nếu btc giảm xuống vùng 38-41k thì vào tiếp 30-50% vốn.
- Nếu btc bay luôn thì cũng có hàng rồi.

Còn nếu btc giảm nữa thì... nạp tiếp vào all-in thôi :D

Chúc các bạn có những giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.