Hiepthanhpham

BTC/USDT trong khung ngắn hạn

Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thực ra bản thân mình không thích vẽ các chart ngắn hạn vì tín hiệu dễ bị nhiễu.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Reach target 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.