xuanloi0612-louis-king

một cuộc tháo chạy khỏi thị trường đang bắt đầu

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sự điều chỉnh là cần thiết cho btc có thể tiếp tục đà tăng mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.