TuLeeAT

BTC/USDT 13/9 - Sóng Elliot điều chỉnh đang hình thành

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Sóng Elliot A - B theo mình đã hình thành xong và có thể còn một Sóng giảm C nữa mới hoàn thành đợt điều chỉnh theo elliot này
- Vùng mà sóng C này có thể về là 42k5 - 43k6
- Theo chỉ số sức mạnh RSI, thì ta vẫn có niềm tin thị trường vẫn còn khả năng tăng mạnh, khi chỉ số RSI cho ta thấy vùng đáy ngày 3/8 cao hơn vùng đáy ngày 10/9, và trên đồ thị nền thì lại ngược lại -> RSI đang thể hiện một phân kỳ kín là Phân Kỳ Tiếp Diễn Tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.