Whale-D

NHẬN ĐỊNH BITCOIN 5/12/2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- BITCOIN sau khi chạm cản 40k đã có áp lực bán tốt, giá chững lại tạo thành mô hình 2 đỉnh .

- Kịch bản 1 (30%): Giá sẽ tiếp tục đi lên tạo đỉnh mới và tạo ra kênh giá tăng.

- Kịch bản 2 (70%): h1 đóng nến dưới vùng 41147, phe bán chiếm ưu thế giá sẽ chỉnh về hỗ trợ 39730 để lấy thanh khoản.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.