phanchanh

btcusdt- bán trong tuần này

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
có thể hồi chút nhưng xu hướng chính vẫn giảm. Chart tuần , nến đóng tuần trước thấp hơn 6000k bao trùm nến xanh trước.
khả naawng xuống rất mạnh. Hết trend 12345 và đg sóng điều chỉnh giảm abc.
tất cả các chỉ số đều báo giảm. Chú ý tại các mức fibo gạch đỏ.
43-47
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.