BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC /USDT
CẬP NHẬT BTC ĐẦU TUẦN
Khả năng tuần này btc có thể kéo râu xuống 37k5-39k 1 lần nữa rồi mới tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.