thehuy

BTC Long term - Kịch bản 2

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 2: BTC đang ở sóng 5 của chu kỳ tăng.

Phân tích: Kịch bản này gần giống kịch bản 1 nhưng sóng 5 có dạng sóng chéo và cần vài tháng nữa để đi hết sóng, sau đó mới chuyển sang downtrend.

Dự phóng: Tương tự kịch bản 1, chu kỳ downtrend sẽ là sóng 2 của siêu chu kỳ BTC , dự đoán về vùng Fib 0.618-0.786 (vùng 20k). Sau đó sẽ đi vào sóng 3 trên 100k.

Điểm trừ: Tương tự kịch bản 1, conflict với dữ liệu onchain.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.