BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hành động giá các chu kỳ 23-25 ngày gần đây của BTC tương đối giống nhau.
Kỳ vọng 1 cú BIG SHORT về vùng 30000 ngay sau kết thúc chu kỳ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.