BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Cập nhật tầm nhìn trung hạn cho Bitcoin .
Hiên tại bài phân tích trước đó của mình có nhận định nếu bitcoin phá thủng vùng 40k8-41k3 thì BTC sẽ phá gãy trend tăng khung D và tiếp tục rơi vào thị trường bear.
* Tầm nhìn trung hạn và đánh giá cá nhân về thị trường.
- Ở thời điểm hiện tại nên quan sát thật kĩ vùng 35k-36k và đi volume thật nhỏ tại đây nếu có dấu hiệu rút chân nến nhanh lên lại vùng 39-40k thì kar năng rất cao Btc sẽ sớm chinh phục lại vùng 55-56k mà chúng ta đã kì vọng trước đó.
- Ở mặt khác, nếu Btc đã chạm vùng hỗ trợ 35kxx mà lực mua bán vẫn thấp thì chúng ta chỉ nên xem xét ăn sóng hồi quanh vùng 37-38k rồi out trước khi lực bán tiếp tục quay lại thâu tóm thị trường..
+ Ở hiện tại lực mua bán đang rất thấp theo kinh nghiệm của mình thì nên xem xét các lực mua tại các vùng hỗ trợ quan trọng để đi vốn và kì vọng lợi nhuận cho hợp lý, thời điểm khối lượng giao dịch ít thì không nên kì vọng một đà tăng trưởng mạnh x3- x5 tài khoản như trước nữa.
*Chúc anh em giao dịch thành công và xem bài phân tích này như một yếu tố để tham khảo đừng áp đặt tâm lý vào chart này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.