ductin

XU HƯỚNG GIẢM ĐÃ TỚI HỒI KẾT, TRANH THỦ ĐI CHỢ NHANH CÒN KỊP.

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
ĐÚNG NHƯ NHỮNG DỰ ĐOÁN TRƯỚC ĐÓ. BTC ĐANG ĐI VÀO XU HƯỚNG SIDEWAY, ĐIỀU NÀY SẼ DIỄN RA TRONG ÍT NGÀY NỮA TRƯỚC KHI BẬT LÊN LẠI BÁO HIỆU MỘT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MỚI.